Levensverwachting Tanzania

De levensverwachting in Tanzania is de afgelopen jaren gestegen, maar blijft nog steeds laag in vergelijking met andere landen in de regio. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was de levensverwachting in Tanzania in 2019 gemiddeld 65 jaar. Dit is een stijging ten opzichte van 2010, toen de levensverwachting nog op 57 jaar lag.

Oorzaken van een lage levensverwachting in Tanzania

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de lage levensverwachting in Tanzania. Een van de belangrijkste oorzaken is armoede. Tanzania is een van de armste landen ter wereld en veel mensen hebben geen toegang tot basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, voedsel en gezondheidszorg. Dit leidt tot een hogere incidentie van ziekten en een lagere levensverwachting.

Een andere belangrijke factor is de hoge prevalentie van infectieziekten zoals malaria, tuberculose en hiv/aids. Deze ziekten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal sterfgevallen in Tanzania. Malaria is bijvoorbeeld de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in het land. Het wordt verspreid door muggen en kan leiden tot koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. In ernstige gevallen kan het leiden tot coma en overlijden.

Tuberculose is een andere veelvoorkomende ziekte in Tanzania. Het wordt verspreid door de lucht en kan leiden tot hoesten, koorts, gewichtsverlies en vermoeidheid. Als het niet wordt behandeld, kan het leiden tot ernstige complicaties en zelfs de dood.

Hiv/aids is ook een groot probleem in Tanzania. Het land heeft een van de hoogste hiv-prevalentiecijfers ter wereld, met naar schatting 1,4 miljoen mensen die leven met hiv. Hiv/aids kan leiden tot een verzwakt immuunsysteem en een hoger risico op infecties en andere gezondheidsproblemen.

Behandeling van ziekten in Tanzania

De behandeling van ziekten in Tanzania is vaak beperkt vanwege een gebrek aan middelen en infrastructuur. Veel mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg of kunnen zich geen behandeling veroorloven. Dit leidt tot een hogere incidentie van ziekten en een lagere levensverwachting.

Er zijn echter verschillende organisaties die werken aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Tanzania. Zo werkt de WHO samen met de Tanzaniaanse overheid om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren en de behandeling van ziekten te bevorderen. Ook zijn er verschillende ngo’s actief in het land die zich richten op gezondheidszorg en het bestrijden van ziekten zoals malaria, tuberculose en hiv/aids.

De behandeling van malaria omvat meestal het gebruik van antimalariamedicijnen en muskietennetten om muggenbeten te voorkomen. Tuberculose wordt behandeld met antibiotica en hiv/aids met antiretrovirale therapie (ART). Deze behandelingen zijn echter niet altijd beschikbaar of betaalbaar voor iedereen in Tanzania.

Maatregelen om de levensverwachting te verbeteren

Om de levensverwachting in Tanzania te verbeteren, zijn er verschillende maatregelen nodig. Een van de belangrijkste is het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg en het vergroten van de kennis over gezondheid en ziektepreventie. Dit kan worden bereikt door het opzetten van gezondheidscentra en het trainen van gezondheidswerkers.

Ook is het belangrijk om te investeren in infrastructuur en basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit kan helpen om de verspreiding van ziekten te verminderen en de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

Daarnaast is het belangrijk om te werken aan armoedebestrijding en economische ontwikkeling. Door mensen toegang te geven tot werk en inkomen, kunnen ze zichzelf en hun gezinnen beter onderhouden en hebben ze meer mogelijkheden om gezond te blijven.

Conclusie

De levensverwachting in Tanzania is nog steeds laag, maar er zijn verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om deze te verbeteren. Het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg, het vergroten van de kennis over gezondheid en ziektepreventie, en het investeren in infrastructuur en basisvoorzieningen zijn allemaal belangrijke stappen die kunnen worden genomen om de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

Daarnaast is het belangrijk om te werken aan armoedebestrijding en economische ontwikkeling, zodat mensen toegang hebben tot werk en inkomen en zichzelf en hun gezinnen beter kunnen onderhouden. Door deze maatregelen te nemen, kan de levensverwachting in Tanzania worden verhoogd en kan de gezondheid en het welzijn van de bevolking worden verbeterd.

Plaats een reactie