Levensverwachting prostaatcarcinoom

Het prostaatcarcinoom is een veelvoorkomende vorm van kanker bij mannen. Het is een kwaadaardige tumor die ontstaat in de prostaat, een klier die zich onder de blaas bevindt en een belangrijke rol speelt bij de productie van zaadvloeistof. De levensverwachting bij prostaatcarcinoom is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en de agressiviteit van de tumor, de leeftijd en de algehele gezondheidstoestand van de patiënt.

Symptomen van prostaatcarcinoom

In de beginfase van het prostaatcarcinoom zijn er vaak geen klachten. Naarmate de tumor groeit, kunnen er echter wel symptomen optreden, zoals:

 • Vaker moeten plassen, vooral ’s nachts
 • Moeite hebben met plassen
 • Een zwakke urinestraal
 • Nadruppelen
 • Bloed in de urine of sperma
 • Pijn bij het plassen of ejaculeren
 • Pijn in de rug, heupen of bekken

Deze symptomen kunnen ook wijzen op andere aandoeningen, zoals een vergrote prostaat of een urineweginfectie. Het is daarom belangrijk om bij aanhoudende klachten een arts te raadplegen.

Diagnose van prostaatcarcinoom

De diagnose van prostaatcarcinoom wordt gesteld door middel van verschillende onderzoeken, zoals:

 • Een bloedonderzoek om het PSA-gehalte te meten. PSA staat voor Prostaat Specifiek Antigeen en is een eiwit dat door de prostaat wordt geproduceerd. Bij prostaatcarcinoom is het PSA-gehalte vaak verhoogd.
 • Een rectaal toucher, waarbij de arts met een vinger via de anus de prostaat onderzoekt op afwijkingen.
 • Een biopsie, waarbij er met behulp van een naald kleine stukjes weefsel uit de prostaat worden genomen voor onderzoek onder de microscoop.

Op basis van deze onderzoeken kan de grootte en de agressiviteit van de tumor worden bepaald, wat van belang is voor de behandeling en de prognose.

Behandeling van prostaatcarcinoom

De behandeling van prostaatcarcinoom hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en de agressiviteit van de tumor, de leeftijd en de algehele gezondheidstoestand van de patiënt. Mogelijke behandelingen zijn:

 • Afwachten (watchful waiting): bij kleine en weinig agressieve tumoren kan er worden gekozen om de tumor niet actief te behandelen, maar deze wel regelmatig te controleren.
 • Operatie: bij een operatie wordt de prostaat verwijderd. Dit kan via een open operatie of via een kijkoperatie (laparoscopie).
 • Bestraling: bij bestraling wordt de tumor bestraald met ioniserende straling, waardoor de kankercellen worden vernietigd.
 • Hormoontherapie: bij hormoontherapie wordt de productie van mannelijke hormonen (testosteron) geremd, omdat deze hormonen de groei van de tumor stimuleren.
 • Chemotherapie: bij chemotherapie worden medicijnen gebruikt die de kankercellen doden of remmen.

De keuze voor een bepaalde behandeling hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en de agressiviteit van de tumor, de leeftijd en de algehele gezondheidstoestand van de patiënt. Het is belangrijk om samen met de arts de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen te bespreken en een weloverwogen keuze te maken.

Prognose bij prostaatcarcinoom

De prognose bij prostaatcarcinoom is over het algemeen gunstig, omdat de tumor vaak langzaam groeit en in een vroeg stadium goed te behandelen is. De 5-jaarsoverleving bij prostaatcarcinoom is ongeveer 90%. Dit betekent dat 90% van de patiënten 5 jaar na de diagnose nog in leven is.

De levensverwachting bij prostaatcarcinoom hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en de agressiviteit van de tumor, de leeftijd en de algehele gezondheidstoestand van de patiënt. Bij kleine en weinig agressieve tumoren is de levensverwachting vaak goed, terwijl bij grote en agressieve tumoren de levensverwachting minder gunstig is.

Het is belangrijk om bij prostaatklachten tijdig een arts te raadplegen, zodat er snel kan worden gestart met de juiste behandeling. Door regelmatige controle en behandeling kan de levensverwachting bij prostaatcarcinoom worden verbeterd.

Plaats een reactie