Levensverwachting progressieve MS

Progressieve MS, ook wel bekend als progressieve multiple sclerose, is een vorm van MS die gekenmerkt wordt door een geleidelijke verslechtering van de neurologische functies. Deze vorm van MS kan een grote impact hebben op de levensverwachting van patiënten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de levensverwachting bij progressieve MS en welke factoren hier invloed op kunnen hebben.

Wat is progressieve MS?

Progressieve MS is een vorm van multiple sclerose waarbij de symptomen geleidelijk verergeren en waarbij er vaak geen sprake is van terugkerende aanvallen. Deze vorm van MS kan leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks leven en kan uiteindelijk leiden tot invaliditeit. Progressieve MS kan worden onderverdeeld in primair progressieve MS (PPMS) en secundair progressieve MS (SPMS).

Primair progressieve MS (PPMS)

Bij PPMS is er vanaf het begin sprake van een geleidelijke verslechtering van de neurologische functies, zonder dat er sprake is van terugkerende aanvallen. Deze vorm van MS komt minder vaak voor dan de relapsing-remitting vorm van MS, maar kan wel een grote impact hebben op de levensverwachting van patiënten.

Secundair progressieve MS (SPMS)

SPMS begint vaak als relapsing-remitting MS, waarbij er sprake is van terugkerende aanvallen gevolgd door periodes van remissie. Na verloop van tijd kan de ziekte overgaan in een progressieve fase, waarbij de symptomen geleidelijk verergeren en er geen sprake meer is van terugkerende aanvallen. Ook deze vorm van MS kan leiden tot ernstige beperkingen en een verminderde levensverwachting.

Levensverwachting bij progressieve MS

De levensverwachting bij progressieve MS kan sterk variëren van persoon tot persoon en is afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen hebben patiënten met progressieve MS een kortere levensverwachting dan mensen zonder deze aandoening. De gemiddelde levensverwachting bij progressieve MS wordt geschat op ongeveer 7 tot 10 jaar korter dan bij mensen zonder MS.

Factoren die van invloed zijn op de levensverwachting

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de levensverwachting bij progressieve MS. Enkele van deze factoren zijn:

  • Leeftijd bij diagnose: Patiënten die op jongere leeftijd gediagnosticeerd worden met progressieve MS hebben over het algemeen een betere prognose dan patiënten die op latere leeftijd gediagnosticeerd worden.
  • Progressie van de ziekte: Hoe snel de ziekte progressief wordt en hoe ernstig de symptomen zijn, kan ook van invloed zijn op de levensverwachting.
  • Behandelingsmogelijkheden: De beschikbaarheid van effectieve behandelingen kan de levensverwachting van patiënten met progressieve MS verbeteren.
  • Algemene gezondheidstoestand: De algemene gezondheidstoestand van de patiënt, zoals eventuele bijkomende aandoeningen, kan ook van invloed zijn op de levensverwachting.

Behandeling en zorg bij progressieve MS

Hoewel er op dit moment nog geen genezing mogelijk is voor progressieve MS, zijn er wel behandelingen beschikbaar die de symptomen kunnen verlichten en de progressie van de ziekte kunnen vertragen. Het is belangrijk dat patiënten met progressieve MS regelmatig worden gecontroleerd door een neuroloog en dat zij een behandelplan op maat krijgen.

Daarnaast is het belangrijk dat patiënten met progressieve MS goede zorg en ondersteuning krijgen, zowel vanuit de medische wereld als vanuit hun directe omgeving. Het is belangrijk dat patiënten zich gesteund voelen en dat zij de juiste hulp en begeleiding krijgen om zo goed mogelijk met de gevolgen van de ziekte om te kunnen gaan.

Conclusie

Progressieve MS kan een grote impact hebben op de levensverwachting van patiënten en kan leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks leven. Het is belangrijk dat patiënten met progressieve MS goede zorg en ondersteuning krijgen, zowel vanuit de medische wereld als vanuit hun directe omgeving. Door een goede behandeling en zorg kunnen de symptomen worden verlicht en de progressie van de ziekte worden vertraagd.

Plaats een reactie