Levensverwachting ph

Levensverwachting ph is een term die gebruikt wordt om de gemiddelde levensduur van mensen met de zeldzame ziekte pulmonale hypertensie (PH) aan te duiden. PH is een aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagaders te hoog is, waardoor het hart harder moet werken om bloed door de longen te pompen. Dit kan leiden tot hartfalen en uiteindelijk de dood.

Symptomen van PH

De symptomen van PH zijn vaak niet specifiek en kunnen variëren van persoon tot persoon. Veelvoorkomende symptomen zijn kortademigheid, vermoeidheid, duizeligheid, flauwvallen, pijn op de borst en een snelle of onregelmatige hartslag. Deze symptomen kunnen geleidelijk erger worden naarmate de ziekte vordert.

Behandeling van PH

Er is momenteel geen genezing voor PH, maar er zijn wel behandelingen beschikbaar die de symptomen kunnen verlichten en de levensverwachting van patiënten kunnen verhogen. De behandeling hangt af van de oorzaak van de PH en de ernst van de ziekte.

Medicijnen zoals vasodilatatoren kunnen helpen de bloeddruk in de longslagaders te verlagen en de bloedstroom te verbeteren. Andere medicijnen, zoals diuretica, kunnen vochtretentie verminderen en de belasting van het hart verminderen. In sommige gevallen kan een longtransplantatie nodig zijn.

Naast medicatie is het belangrijk dat patiënten hun levensstijl aanpassen om de symptomen van PH te verminderen. Dit kan onder meer het vermijden van fysieke inspanning, het stoppen met roken en het vermijden van hoogteverschillen omvatten.

Levensverwachting van PH-patiënten

De levensverwachting van PH-patiënten varieert afhankelijk van de oorzaak van de ziekte, de ernst van de symptomen en de respons op de behandeling. Over het algemeen hebben patiënten met PH een lagere levensverwachting dan de algemene bevolking.

Volgens de Pulmonary Hypertension Association hebben patiënten met idiopathische pulmonale arteriële hypertensie (IPAH) een gemiddelde levensverwachting van ongeveer 2,8 jaar zonder behandeling. Met behandeling kan de levensverwachting worden verhoogd tot gemiddeld 7 jaar.

Andere vormen van PH hebben verschillende levensverwachtingen. Bijvoorbeeld, patiënten met pulmonale hypertensie als gevolg van linkerventrikelfalen hebben een gemiddelde levensverwachting van ongeveer 1,5 jaar zonder behandeling en ongeveer 4 jaar met behandeling.

Conclusie

PH is een zeldzame en ernstige ziekte die de levensverwachting van patiënten kan verminderen. Hoewel er momenteel geen genezing is voor PH, zijn er behandelingen beschikbaar die de symptomen kunnen verlichten en de levensverwachting van patiënten kunnen verhogen. Het is belangrijk dat patiënten hun levensstijl aanpassen en nauw samenwerken met hun zorgverleners om de beste behandelingsopties te vinden.

Plaats een reactie