Levensverwachting met stoma

Wanneer iemand een stoma krijgt, kan dit een grote impact hebben op het dagelijks leven. Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine, die wordt aangelegd wanneer de normale weg van het lichaam niet meer mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij darmkanker, de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Veel mensen vragen zich af wat de levensverwachting is met een stoma en of dit invloed heeft op de kwaliteit van leven.

Symptomen en behandelmogelijkheden

De symptomen van een stoma kunnen per persoon verschillen, afhankelijk van de reden waarom deze is aangelegd. Bij een stoma voor ontlasting kan er sprake zijn van diarree, obstipatie of een opgeblazen gevoel. Bij een stoma voor urine kunnen er problemen zijn met het ophouden van urine of juist met het uitplassen ervan. Daarnaast kan het aanleggen van een stoma ook psychische gevolgen hebben, zoals schaamte of angst voor afwijzing.

Gelukkig zijn er verschillende behandelmogelijkheden om de symptomen van een stoma te verminderen. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een ander type stoma, zoals een continent stoma waarbij de ontlasting of urine wordt opgevangen in een reservoir dat regelmatig geleegd kan worden. Ook zijn er medicijnen beschikbaar die de symptomen kunnen verminderen, zoals loperamide tegen diarree of anticholinergica tegen urine-incontinentie.

Levensverwachting met stoma

Veel mensen vragen zich af of een stoma invloed heeft op de levensverwachting. Het antwoord hierop is niet eenduidig, omdat dit afhankelijk is van de onderliggende aandoening die heeft geleid tot het aanleggen van de stoma. Bij sommige aandoeningen, zoals darmkanker, kan de levensverwachting worden verlengd door het aanleggen van een stoma. Dit komt doordat de stoma ervoor zorgt dat de ontlasting niet meer door de tumor hoeft te passeren, waardoor deze minder snel zal groeien of uitzaaien.

Bij andere aandoeningen, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, kan de levensverwachting juist worden verkort door het aanleggen van een stoma. Dit komt doordat deze aandoeningen vaak gepaard gaan met ontstekingen in de darmen, die ook na het aanleggen van een stoma kunnen blijven bestaan. Daarnaast kan het aanleggen van een stoma ook complicaties met zich meebrengen, zoals infecties of bloedingen.

Hoewel een stoma dus invloed kan hebben op de levensverwachting, is het belangrijk om te benadrukken dat dit niet altijd het geval is. Het is daarom belangrijk om de onderliggende aandoening goed te behandelen en regelmatig te laten controleren door een arts.

Kwaliteit van leven met stoma

Naast de levensverwachting is ook de kwaliteit van leven een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij een stoma. Veel mensen ervaren een stoma als een grote verandering in hun leven, die gepaard kan gaan met schaamte, onzekerheid en praktische problemen. Het is daarom belangrijk om hierover te praten met een arts, verpleegkundige of lotgenoten.

Gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden om de kwaliteit van leven met een stoma te verbeteren. Zo zijn er speciale stomazakjes verkrijgbaar die comfortabel zitten en niet zichtbaar zijn onder kleding. Ook zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals stomapluggen of -filters, die de dagelijkse verzorging van de stoma kunnen vergemakkelijken.

Conclusie

Een stoma kan een grote impact hebben op het dagelijks leven, maar hoeft niet per se invloed te hebben op de levensverwachting. Dit is afhankelijk van de onderliggende aandoening en de behandeling daarvan. Het is daarom belangrijk om de stoma goed te laten controleren door een arts en eventuele complicaties tijdig te behandelen. Daarnaast is het belangrijk om te praten over de psychische en praktische gevolgen van een stoma, zodat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk kan worden behouden.

Plaats een reactie