Levensverwachting gemiddelde Rusland

De levensverwachting in Rusland is de afgelopen decennia gestaag gestegen, maar blijft nog steeds achter bij veel andere ontwikkelde landen. Het gemiddelde in Rusland ligt momenteel rond de 72 jaar, wat aanzienlijk lager is dan bijvoorbeeld in West-Europese landen zoals Nederland en Zwitserland.

Factoren die de levensverwachting beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die de levensverwachting in Rusland beïnvloeden. Een van de belangrijkste redenen voor de lagere levensverwachting is de hoge mate van alcoholconsumptie in het land. Rusland staat bekend om zijn alcoholprobleem en dit heeft een directe invloed op de gezondheid van de bevolking. Alcoholgerelateerde ziekten en ongelukken zijn een belangrijke oorzaak van vroegtijdige sterfte in Rusland.

Een andere factor die bijdraagt aan de lagere levensverwachting is de hoge mate van roken in het land. Rusland heeft een van de hoogste percentages rokers ter wereld en dit heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de bevolking. Roken is een belangrijke risicofactor voor verschillende ernstige ziekten, waaronder longkanker en hart- en vaatziekten.

Daarnaast spelen ook sociaaleconomische factoren een rol bij de levensverwachting in Rusland. Armoede, gebrek aan toegang tot goede gezondheidszorg en een slechte levensstandaard kunnen allemaal bijdragen aan een lagere levensverwachting. Vooral in afgelegen gebieden en plattelandsgebieden is de gezondheidszorg vaak van mindere kwaliteit, wat de levensverwachting negatief beïnvloedt.

Verbeteringen in de gezondheidszorg

De Russische overheid heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de gezondheid van de bevolking te verbeteren en de levensverwachting te verhogen. Zo zijn er campagnes gestart om het alcohol- en tabaksgebruik te verminderen en is er geïnvesteerd in de verbetering van de gezondheidszorginfrastructuur.

Daarnaast zijn er ook programma’s opgezet om de preventie en behandeling van ziekten te verbeteren, zoals programma’s gericht op de bestrijding van hiv/aids en tuberculose. Deze initiatieven hebben bijgedragen aan een verbetering van de gezondheidssituatie in Rusland, maar er is nog steeds veel werk te doen om de levensverwachting verder te verhogen.

Internationale vergelijking

Als we de levensverwachting in Rusland vergelijken met andere landen, zien we dat het land nog steeds achterloopt op veel ontwikkelde landen. In West-Europa en Noord-Amerika ligt de levensverwachting vaak boven de 80 jaar, terwijl in Rusland het gemiddelde nog steeds rond de 72 jaar ligt.

Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen te zien. De levensverwachting in Rusland is de afgelopen decennia gestaag gestegen en de gezondheidssituatie van de bevolking is verbeterd. Met de juiste maatregelen en investeringen kan de levensverwachting in Rusland verder worden verhoogd en kan het land aansluiting vinden bij andere ontwikkelde landen.

Al met al is de levensverwachting in Rusland nog steeds lager dan in veel andere ontwikkelde landen, maar er zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar. Met de juiste maatregelen en investeringen kan de gezondheidssituatie van de bevolking verder worden verbeterd en kan de levensverwachting worden verhoogd.

Plaats een reactie