Levensverwachting FTD en ALS

Frontotemporale dementie (FTD) en Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) zijn twee ziektes die vaak in één adem genoemd worden. Beide ziektes hebben namelijk te maken met de hersenen en het zenuwstelsel. In dit artikel gaan we dieper in op de levensverwachting van FTD en ALS.

Wat is FTD?

FTD is een vorm van dementie die vooral voorkomt bij mensen onder de 65 jaar. Bij FTD worden de hersenen aangetast, waardoor de persoon steeds meer moeite krijgt met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ook verandert het gedrag en de persoonlijkheid van de patiënt. Zo kan iemand bijvoorbeeld impulsief en ongepast gedrag vertonen, of juist apathisch en teruggetrokken worden.

De oorzaak van FTD is nog niet helemaal duidelijk, maar er wordt gedacht dat erfelijkheid een rol speelt. Ook kunnen bepaalde eiwitten in de hersenen een rol spelen bij het ontstaan van FTD.

Symptomen van FTD

De symptomen van FTD verschillen per persoon, maar over het algemeen zijn er een aantal kenmerken die vaak voorkomen:

  • Veranderingen in gedrag en persoonlijkheid
  • Moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
  • Taalproblemen, zoals moeite met het vinden van woorden
  • Verlies van inzicht en oordeelsvermogen

Behandeling van FTD

Er is nog geen genezing mogelijk voor FTD, maar er zijn wel behandelingen die de symptomen kunnen verminderen. Zo kunnen medicijnen helpen bij gedragsproblemen en taalproblemen. Ook kan therapie helpen bij het omgaan met de ziekte en het behouden van de zelfstandigheid.

Levensverwachting bij FTD

De levensverwachting bij FTD verschilt per persoon en hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de patiënt en de ernst van de ziekte. Over het algemeen geldt dat de levensverwachting bij FTD korter is dan bij andere vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde levensverwachting bij FTD ongeveer 8 jaar is na de diagnose. Dit is echter een gemiddelde en er zijn ook patiënten die langer of korter leven na de diagnose.

Wat is ALS?

ALS is een ziekte waarbij de zenuwcellen die de spieren aansturen langzaam afsterven. Hierdoor worden de spieren steeds zwakker en kan de patiënt uiteindelijk niet meer bewegen, spreken en ademen. ALS komt vooral voor bij mensen tussen de 40 en 70 jaar.

De oorzaak van ALS is nog niet helemaal duidelijk, maar er wordt gedacht dat erfelijkheid een rol speelt. Ook kunnen bepaalde eiwitten in de hersenen een rol spelen bij het ontstaan van ALS.

Symptomen van ALS

De symptomen van ALS beginnen vaak met spierzwakte en krampen. Later worden de spieren steeds zwakker en kan de patiënt niet meer bewegen, spreken en ademen. Andere symptomen die kunnen voorkomen zijn:

  • Moeite met slikken
  • Gewichtsverlies
  • Vermoeidheid
  • Veranderingen in emoties en gedrag

Behandeling van ALS

Er is nog geen genezing mogelijk voor ALS, maar er zijn wel behandelingen die de symptomen kunnen verminderen. Zo kunnen medicijnen helpen bij spierkrampen en pijn. Ook kan fysiotherapie helpen bij het behouden van de spierkracht en het voorkomen van complicaties.

Levensverwachting bij ALS

De levensverwachting bij ALS verschilt per persoon en hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de patiënt en de ernst van de ziekte. Over het algemeen geldt dat de levensverwachting bij ALS kort is, gemiddeld 3 tot 5 jaar na de diagnose.

Er zijn echter ook patiënten die langer of korter leven na de diagnose. Zo zijn er gevallen bekend van patiënten die meer dan 10 jaar leven met ALS, maar er zijn ook patiënten die binnen een jaar na de diagnose overlijden.

Conclusie

FTD en ALS zijn twee ziektes die te maken hebben met de hersenen en het zenuwstelsel. Bij FTD worden de hersenen aangetast, waardoor de persoon steeds meer moeite krijgt met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het gedrag en de persoonlijkheid veranderen. Bij ALS sterven de zenuwcellen die de spieren aansturen langzaam af, waardoor de patiënt uiteindelijk niet meer kan bewegen, spreken en ademen.

Er is nog geen genezing mogelijk voor FTD en ALS, maar er zijn wel behandelingen die de symptomen kunnen verminderen. De levensverwachting bij FTD en ALS verschilt per persoon en hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de patiënt en de ernst van de ziekte. Het is belangrijk om de ziektes tijdig te herkennen en te behandelen, zodat de patiënt zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven kan behouden.

Plaats een reactie