Levensverwachting China

De levensverwachting in China is de afgelopen decennia enorm gestegen. In 1950 was de gemiddelde levensverwachting nog maar 41 jaar, terwijl deze in 2020 gestegen is naar 77 jaar. Dit is een enorme prestatie voor een land met meer dan 1,4 miljard inwoners. De stijging van de levensverwachting is te danken aan verschillende factoren, waaronder verbeterde gezondheidszorg, betere voeding en een hogere levensstandaard.

Gezondheidszorg in China

De gezondheidszorg in China heeft de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In de jaren 50 en 60 was de gezondheidszorg in China nog erg primitief en waren er weinig artsen en ziekenhuizen. Tegenwoordig heeft China een uitgebreid gezondheidszorgsysteem met meer dan 900.000 ziekenhuisbedden en meer dan 2,8 miljoen artsen en verpleegkundigen.

De Chinese overheid heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Zo is er bijvoorbeeld een nationaal zorgverzekeringssysteem opgezet, waardoor meer mensen toegang hebben tot medische zorg. Ook zijn er veel nieuwe ziekenhuizen en klinieken gebouwd en is er geïnvesteerd in medische apparatuur en technologie.

Voeding en levensstandaard

Naast de verbeterde gezondheidszorg is ook de voeding en levensstandaard in China sterk verbeterd. In de jaren 50 en 60 was er nog sprake van voedseltekorten en hongersnood, maar tegenwoordig is er voldoende voedsel beschikbaar voor de bevolking. Ook is de levensstandaard in China de afgelopen decennia sterk gestegen, waardoor mensen meer toegang hebben tot onderwijs, werk en andere voorzieningen.

Ziektes in China

Ondanks de verbeterde gezondheidszorg en levensstandaard zijn er nog steeds ziektes die veel voorkomen in China. Een van de meest voorkomende ziektes in China is longkanker. Dit komt onder andere door de hoge luchtvervuiling in veel steden in China. Andere veelvoorkomende ziektes zijn hart- en vaatziekten, diabetes en hepatitis B.

Longkanker

Longkanker is een ernstige ziekte die ontstaat door ongecontroleerde groei van cellen in de longen. De symptomen van longkanker zijn onder andere hoesten, kortademigheid, pijn op de borst en vermoeidheid. De behandeling van longkanker hangt af van het stadium van de ziekte. In een vroeg stadium kan de tumor operatief worden verwijderd, terwijl in een later stadium vaak chemotherapie en/of bestraling nodig is.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken in China. De symptomen van hart- en vaatziekten zijn onder andere pijn op de borst, kortademigheid, vermoeidheid en duizeligheid. De behandeling van hart- en vaatziekten hangt af van de specifieke aandoening, maar kan onder andere bestaan uit medicatie, een operatie of een levensstijlverandering.

Diabetes

Diabetes is een ziekte waarbij het lichaam niet goed in staat is om glucose uit het bloed op te nemen. Hierdoor blijft er te veel glucose in het bloed zitten, wat op den duur schade kan veroorzaken aan organen en weefsels. De symptomen van diabetes zijn onder andere veel dorst, veel plassen, vermoeidheid en wazig zien. De behandeling van diabetes bestaat uit medicatie, een gezonde levensstijl en regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel.

Hepatitis B

Hepatitis B is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. De symptomen van hepatitis B zijn onder andere vermoeidheid, misselijkheid, geelzucht en pijn in de buik. De behandeling van hepatitis B hangt af van de ernst van de infectie. In sommige gevallen is er geen behandeling nodig en gaat de infectie vanzelf over, terwijl in andere gevallen medicatie nodig is.

Conclusie

De levensverwachting in China is de afgelopen decennia sterk gestegen, dankzij verbeterde gezondheidszorg, betere voeding en een hogere levensstandaard. Ondanks deze verbeteringen zijn er nog steeds ziektes die veel voorkomen in China, zoals longkanker, hart- en vaatziekten, diabetes en hepatitis B. Het is belangrijk dat de Chinese overheid blijft investeren in de gezondheidszorg en het verbeteren van de levensstandaard, zodat de levensverwachting verder kan stijgen en de bevolking gezond en gelukkig kan blijven.

Plaats een reactie